WELKOM OP DE SITE VAN DE WARMWATER VLASROTERIJ SCHENKELDIJK (GEMEENTE STRIJEN).

In de vruchtbare zeekleipolders van de Hoeksche Waard werd in het verleden op grote schaal vlas verbouwd. Vlas werd verwerkt tot linnen. Door de opkomst van kunstvezels verdween de vlasindustrie eind jaren zestig van de 20ste eeuw na ruim drie eeuwen van de Zuid-Hollandse eilanden.

In en om de dorpen Strijen en ‘s Gravendeel stonden talrijke roterijen waarin het vlas werd geroot. De in 1947 gebouwde warmwater vlasroterij van de coöperatie Schenkeldijk, is in deze omgeving de laatst overgebleven vlasroterij die als zodanig gebouwd is.

De gemeente Strijen heeft dit gebouw aangemerkt als gemeentelijk monument. Kenmerkend zijn de grote waterbassins, de acht rootkamers met waterdicht afsluitbare schuifdeuren, de stookruimte en de 25 meter hoge schoorsteen. In totaal is in deze roterij 50 miljoen kg vlas geroot.

Roten is een proces waarbij door de inwerking van vocht – water met een temperatuur van 35 graden Celsius – de vlasvezel wordt losgemaakt van de houtpijp. Het roten duurde gemiddeld 100 uur. Voordat het vlas geroot werd, werd het gerepeld (ontdaan van de zaaddozen waaruit lijnzaad werd gewonnen). Na het roten werd het vlas in de schuren van de vlassers verder bewerkt: kegelen, winddrogen, zwingelen en over de hekel gehaald. De resterende vlasscheven werden als restproduct (elders) verwerkt tot plaatmateriaal en werd ook in de stookruimte gebruikt als brandstof voor het verwarmen van het voor het roten benodigde water.

Vlasroterij

De in 1947 gebouwde warmwater vlasroterij van de coöperatie Schenkeldijk, is in deze omgeving de laatst overgebleven vlasroterij die als zodanig gebouwd is. Meer»

Restauratie

Wanneer er niets was gedaan zou binnen enkele het unieke complex aan de Kooilandsedijk in Strijen niet meer herinnerd hebben aan de vlasteelt in de Hoeksche Waard. Dankzij restauratie van de stenen schoorsteen van de vlasroterij is dit voorkomen. Meer»

Toekomst

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Meer»